Frequently Asked Questions

 
Checking In
Check-in is from 16:00.
Check-out is until 12:00 hours.
 
Getting Here
The distance from Cork to Lisdoonvarna is 107 miles or 172 kilometers. There are many ways to get to Lisdoonvarna from Cork including buses, car and train. Use the Bus Eireann or private coach service to Lisdoonvarna. You can get a train to Ennis.
The distance from Galway to Lisdoonvarna is 39 miles or 63 kilometers. There are many ways to get to Lisdoonvarna from Galway including buses, car and train. Use the Bus Eireann or private coach service to Lisdoonvarna. You can get a train to Ennis.
The distance from Dublin to Lisdoonvarna is 160 miles or 240 kilometers. There are many ways to get to Lisdoonvarna from Dublin including buses, car and train. Use the Bus Eireann or private coach service to Lisdoonvarna. You can get a train to Ennis.
 
Gift Vouchers
You can purchase gift vouchers online here, or from our reception by contacting us by email info@imperialhotel.ie or phone +353 65 707 4042
 
Special Requests
If you have any special dietary requirements please let us know in advance by emailing us at info@imperialhotel.ie
 
Terms & Conditions
Cancellation and prepayment policies vary according to room type.

Liên Hệ

Địa chỉ

The Imperial
Lisdoonvarna
County Clare
Ireland
V95 HF5X

Điện Thoại

+353 65 707 4042

Email

info@imperialhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 65 707 4042

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách